MAAK. INSPIREER.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Styletto Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Styletto Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Styletto Design verstrekt. Styletto Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM STYLETTO DESIGN GEGEVENS NODIG HEEFT

Styletto Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Styletto Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG STYLETTO DESIGN GEGEVENS BEWAART

Styletto Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Styletto Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Styletto Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Styletto Design te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Styletto Design heeft hier geen invloed op.

Styletto Design heeft Google geen toestemming gegeven om via Styletto Design verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lisa@stylettodesign.nl. Styletto Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Styletto Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Styletto Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Styletto Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Styletto Design op via lisa@stylettodesign.nl. www.stylettodesign.nl is een website van Styletto Design. Styletto Design is als volgt te bereiken:

Postadres: Stephensonstraat 15, 3817 JA Amersfoort
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32148273

Telefoon: (06) 53 45 31 00
E-mailadres: lisa@stylettodesign.nl

Meer impact maken.

Neem contact op

lisa@stylettodesign.nl
06 53 45 31 00

Stephensonstraat 15
3817 JA Amersfoort